Zabezpečujeme:

  • Distribúciu načúvacích prístrojov značky PhonakNačúvacie prístroje Phonak
  • Distribúciu bezdrôtových doplnkov značky Phonak pre načúvacie prístroje a kochleárne implantáty
  • Servis načúvacích prístrojov a bezdrôtových doplnkov značky Phonak
  • Prostriedky pre údržbu načúvacích prístrojov
  • Distribúciu a výrobu prostriedkov pre ochranu sluchu
  • Diagnostické zariadenia pre načúvacie prístroje

inPage - webové stránky, doménawebhosting ľahko.